Building upon ideals started in September 2009 as an initiative of Ljubo Georgiev. The first manifestation of the project was during the Sofia Architecture Week 09, when a debate was organized under the title Neighbourhoods on the edge. Subsequently an article on the topic was published at the Dutch online forum for the built environment Ruimtevolk. At the beginning of 2010 the initiative grew, receiving the financial support of the SFA (the Netherlands Architecture Funds) incorporating professionals from various fields, all concerning the built environment. Since June 2010 the project is being realised also through the support of FBKVB (Funds for the Arts, Design and Architecture)

Currently the project is taking the form of participating in the strategy making for the neighbourhood Crabbehof in Dordrecht.Building upon ideals begon in September 2009 als een initiatief van Ljubo Georgiev. Het project werd voor het eerst openbaar gemaakt tijdens de Sofia Architecture Week 09 met het debat Neighbourhoods on the edge. Vervolgens is een artikel over het zelfde thema gepubliceerd in het Nederlandse webmagazine voor ruimtelijke ordening Ruimtevolk. Begin 2010 is het initiatief gegroeid door financiele steun van de SFA (Stimuleringsfonds voor Architectuur) en het betrekken van een reeks deskundigen uit verschillende vakgebieden. Sinds juni 2010 wordt het project ook door het FBKVB (Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst) gesteund.

Op dit moment krijgt het project het vorm van deelname in het opstellen van een visie voor de Dordtse wijk Crabbehof


 

 

Foto Mihail Novakov