de+ge designs for quality. To get a full understanding of the demands and to optimize the project’s potentials, the right questions need to be asked. We start by listening carefully to the demands and ideas of all the parties involved. By doing so, we are able to generate a clear and serious position about the project.
.
We work analytically towards an idea, finding the optimal solution, within both the aesthetical and functional demands of the brief, always aiming at simple and durable proposals. This is a process of trying out different options and weighing them in relative importance. The client is always actively involved in this process, since we believe that a most favourable result will be achieved via discussions and cooperation.
.
de+ge works intensively with engineers and other experts to accelerate the design process and to improve our projects. Employing an open and investigative attitude throughout the process we are able to provide innovative architectural projects.
de+ge architecten ontwerpt voor kwaliteit. Om een goed inzicht te krijgen in het programma van eisen en om de potenties die in het programma besloten liggen naar boven te halen, moeten wij de juiste vragen stellen. Wij beginnen door zorgvuldig te luisteren naar de wensen en ideeën van de betrokken partijen. Hierdoor zijn wij in staat een duidelijk en pragmatisch beeld te vormen van het project.
.
Om de meest optimale oplossing te vinden, werken wij analytisch naar een idee. Binnen de functionele en esthetische randvoorwaarden proberen wij simpele en voor de hand liggende oplossingen te creëren. Dit is een proces van veel uitproberen en varianten genereren waarbij de beste eigenschappen eruit worden gefilterd en verwerkt. In dit proces wordt de opdrachtgever altijd nauw betrokken, omdat wij geloven dat samenwerking en discussie altijd een beter resultaat oplevert.
.
de+ge architecten werkt nauw samen met diverse adviseurs. Dit om het ontwerpproces te versnellen en de projecten te verbeteren. Door een open en onderzoekende houding in het proces zijn wij in staat kwalitatief hoogwaardige en innovatieve projecten te maken.