Densification in SLotervaart - AMsterdam

Overtoomse Veld, an urban area just outside the highway surrounding Amsterdam, can be considered the next frontier for urban densification. The land use of the garden city model provides great opportunities to intensify the urban tissue and become the next dense layer surrounding Amsterdam. At it’s center is situated the August Allebeplein, a center for community facilities and everyday shopping. The ambition is to create a social sustainable environment that will integrate the development into the existing context; the seamless integration of absorbing of pathways, open spaces and buildings into the old fabric.

download full text in pdf

facts
location: Amsterdam, the Netherlands
status: idea competition 2010
site: ±40.000m2
program: regeneration sixties neighbourhood
client: Prix de Rome
team: Simon de Jong

Verstedelijking in SLotervaart AMsterdam.

Overtoomse Veld, een stedelijk gebied, net buiten de rondweg van Amsterdam, kan worden beschouwd als de nieuw grens voor stedelijke verdichting. Het tuinstadmodel van Amsterdam-West biedt goede kansen voor het intensiveren van het stedelijk weefsel en maakt het heel plausibel dat de Westelijke Tuinsteden de komende jaren de volgende dichtbevolkte laag rond Amsterdam gaan vormen. In het centrum van het studiegebied ligt het August Allebeplein, een concentratiepunt van voorzieningen en commerciële activiteiten. De ambitie van het project is om een sociaal duurzaam milieu te creëren, die de ontwikkeling zal integreren in de bestaande context; een naadloze integratie van de paden, open ruimtes en gebouwen in het oude stedelijke weefsel.

informatie
locatie: Amsterdam, Nederland
status: ideeën prijsvraag 2010
kavel: ±40.000m2
programma: jaren zestig wijk vernieuwing
klant: Prix de Rome
budget: n/a
team: Simon de Jong